01 / 547 58 60

Sistemi visokih gostot

Sistemi visokih gostot so namenjeni za uporabo v večjih vozliščih kot so: hrbtenična povezava (backbone), širokopasovna dostopovna omrežja na vhodni strani FTTx (BPON, GPON, EPON, Active Ethernet). V tako kompleksnem sistemu je veliko številom aktivnih mrežnih komponent in povezave med posameznimi komponentami omrežja kmalu utegnejo postati nepregledne, takrat lahko s sistemi velikih gostot zagotavljamo izgradnjo optičnega omrežja z optimalno konfiguracijo v skladu z zahtevami kupca.

 FacebookTwitterLinkedInGoogle Plus

 
Uporabljate zastarel brskalnik prosim uporabite novejšo različico.