01 / 547 58 60

Optične kasete

  • Optične kasete
  • Optične kasete

Optične kasete se predvidoma vgrajujejo v optične delilnike. So elementi, ki omogočajo zaščito optičnih zvarov. Imajo predvidene prekate za urejanje različno število (do 24) zvarov. V optični kaseti so vodila za urejanje optičnih vlaken in mesta za pritrjevanje kabla z vezicami.

Na razpolago sta dva tipa optičnih kaset in sicer CORING 140 x 92 x 7mm s kodo za naročanje OK in FOKAB 225 x 107 x 12mm s kodo za naročanje OK-F

 FacebookTwitterLinkedInGoogle Plus

 
Uporabljate zastarel brskalnik prosim uporabite novejšo različico.